The Grade ŁÓDŹ

Nasz oddział The Grade w Łodzi zaprasza do uczestnictwa w programie dla licealistów.

Zapisz się!

Łódź- plan zajęć


Sesje stacjonarne (raz w miesiącu)

Spotkania w soboty w godz. 10:30 – 14:30

 • 10:30 – 11:15 - seminarium o kompetencjach
 • 11:15 – 11:30 - rozwój duchowy
 • 11:30 – 11:45 - coffe & tee break
 • 11:45 – 13:15 - warsztat/spotkanie z gościem/debata
 • 13:15 – 14:30 - lektura/planowanie projektu/coaching

Sesje wyjazdowe 2015/16

Gdańsk ( weekend 11 listopada 2015)

Sylwestrowa wyprawa w Tatry
31 grudnia - 3 stycznia, szczegóły na www.druzynatatrzanska.blogspot.com.

Kraków (23-27 marca 2016 - Wielki Tydzień w Krakowie)

Wyjazd wakacyjny

2-tygodniowe wakacyjne projekty społeczne (lipiec - sierpień - wrzesień 2016 r.) w Polsce w ramach wymian międzynarodowych, w Hiszpanii, na Litwie i na Ukrainie.


W trakcie sesji wyjazdowych zajęcia dla uczestników The Grade z różnych miast prowadzą ludzie biznesu, naukowcy i profesjonaliści z innych zawodów. Ponadto odbywają się spotkania w instytucjach centralnych i na uniwersytetach.

Tematyka warsztatów:

 • Techniki motywacji.
 • Zarządzanie czasem.
 • Savoir Vivre.
 • Debaty i sztuki negocjacji.
 • Kształtowanie charakteru.

Naszymi gośćmi byli m.in.


 • prof. Tadeusz Pietrucha (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, założyciel Bio-Tech Consulting)
 • Jacek Kędzior (prezes zarządu EY)
 • Piotr Kociołek (współtwórca mBanku)

W skrócie


W ramach nauki czas na lekturę tekstów związanych z tematyką kursu. Uczestnicy będą zdobywać umiejętności przywódcze poprzez realizację projektów.


Pobierz ulotkę


Rozwój duchowy obejmuje lekturę fragmentów tekstów Papieży, klasyków duchowości skierowanych do młodzieży, związanych z kształtowaniem charakteru, pracą nad sobą etc. (dla niekatolików – czas na lekturę wybranych tekstów korespondujących z tematyką kursu).

W ramach lektury czas na pracę z tekstami związanymi z tematyką kursu. Uczestnicy będą zdobywać umiejętności przywódcze poprzez realizację projektów. Zajęciom towarzyszy osobisty coaching. Każdy uczestnik korzysta z osobistego doradztwa jednego z coachów, który wspiera go przy doskonaleniu sposobu zarządzania własnym czasem. Jest on jak trener, który uczy, motywuje i zachęca ucznia do wykorzystania z siebie co najlepsze; rozszerza horyzonty, pomaga wyznaczyć i następnie realizować osobiste cele, które są ważne i praktyczne.

Terminy spotkań w Łodzi w roku szkolnym 2014/15: 11 października; 8-11 listopada (sesja wyjazdowa); 13 grudnia; 10 stycznia; 21 lutego; 14 marca; 11 kwietnia; 9 maja; 13 czerwca - do ostatecznego uzgodnienia z uczestnikami po zakończeniu procesu rekrutacji.THE GRADE pomaga młodym mężczyznom osiągnąć szereg praktycznych celów do końca nauki w liceum. Te osiągnięcia są cenne przy przygotowaniu się na studia oraz przy wszechstronnym rozwoju swojej osobowości.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

Integracja aktywnej i ambitnej młodzieży: ciekawe osoby, dobre przyjaźnie.
Przekazanie wiedzy o kluczowych kompetencjach potrzebnych do wszechstronnego rozwoju: doskonałość akademicka, umiejętności interpersonalne, znajomość najważniejszych idei filozoficznych.
Przedstawienie atrakcyjnych perspektyw rozwoju: wybór odpowiednich studiów, zrównoważone zajęcia pozalekcyjne.
Zwiększenie zakresu współpracy licealistów i studentów z liderami biznesu, nauki, władzy, sportu, mediów, itd.
Wyzwolenie potencjału młodych.

CECHY CHARAKTERU DO ZDOBYCIA

THE GRADE pomaga młodzieży nabyć szereg cech charakteru (nawyków, cnót, kompetencji), które pozwolą im osiągnąć wartościowe cele w życiu. Przez coaching, zajęcia dedykowane dla konkretnych kompetencji oraz przykłady doświadczonych osób, młodzi uczestnicy pogłębiają rozumienie i kształtują w sobie te cechy.

PO UKOŃCZENIU PROGRAMU UCZESTNIK...

brał udział w teście oceniającym predyspozycje zawodowe oraz zapoznał się z ofertą różnych uczelni w kraju i za granicą;
przygotował się do rozpoczęcia studiów na wybranej przez siebie uczelni;
ma kontakt z liderami (m.in. biznesu, nauki, kultury, sportu) cieszącymi się autorytetem w regionie;
skorzystał z comiesięcznych indywidualnych spotkań z coachem, gdzie omówiono jak najlepiej sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobistemu;
przygotował się do procesu rekrutacyjnego do pracy oraz zostało to ocenione na ćwiczeniach nt. procesu rekrutacyjnego do pracy; uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych i w licznych działaniach na rzecz rozwoju kompetencji (np. przygotowanie CV, debaty, pisanie esejów, szybkie czytanie);
uczestniczył w zajęciach na poziomie akademickim;
zapoznał się z głównymi cechami właściwymi dla osób z charakterem.


Program THE GRADE w Łodzi koordynuje:

Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności "Kuźnia"

we współpracy z warszawskim Klubem Potok
www.potok.waw.pl

Koszt uczestnictwa w programie:

100 zł/semestr

Szczegółowe informacje


mat.szczecinski@gmail.com

Zgłoszenia:

Wypełnij formularz: