Nowy sposób na rozwój. formację. sukces.


Pobierz ulotkę


Współpraca

Zwiększysz zakres współpracy jako licealista czy student z liderami biznesu, nauki, władzy, sportu, mediów, itd.

Dokumentacja

Otrzymasz materiały w wersji papierowej. Do pogłębienia wybranych tematów oraz propozycje ciekawych artykułów i książek.

Na 100%

Wyzwolisz potencjał młodego człowieka.

Fundament

Dowiesz się o kluczowych kompetencjach potrzebnych do wszechstronnego rozwoju: doskonałość akademicka, umiejętności interpersonalne, znajomość najważniejszych idei filozoficznych.

Rozwój

Zobaczysz atrakcyjne perspektywy rozwoju: wybór odpowiednich studiów, zrównoważone zajęcia pozalekcyjne.

Osoby

Zintegrujesz się z aktywną i ambitną młodzieżą: ciekawe osoby, trwałe przyjaźnie.

cele programu

THE GRADE przez program wykładów, warsztatów i debat, wyjazdy, coaching oraz czas na własną naukę i na relację z Bogiem uczy jak być człowiekiem z charakterem, pomaga rozwijać umiejętności i postawy potrzebne przy stawianiu przed sobą i realizacji wyzwań życiowych takich jak:

 • ukończenie dobrych studiów
 • sukces w pracy zawodowej
 • udane małżeństwo i dobre wychowanie dzieci
 • dojrzała przyjaźń z rodziną i rówieśnikami
 • solidna relacja z Bogiem
 • wszechstronny rozwój osobisty
 • skuteczne zarządzanie własnym czasem i życiem
 • odpowiedzialność obywatelska

THE GRADE jest adaptacją amerykańskiego programu realizowanego przez ośrodki akademickie z Nowego Jorku: Schuyler Hall Center oraz Southmont Center.

Harmonogram

Warsztaty kompetencyjne

Podstawowym elementem programu THE GRADE są warsztaty kompetencyjne prowadzone w poszczególnych miastach przez ludzi biznesu, naukowców oraz wybitnych profesjonalistów z wielu dziedzin. W ich trakcie uczestnicy odbywają również sesje coachingowe, mają czas na lekturę i naukę, rozważania duchowe, uprawianie sportu. Warsztaty, w zależności od miejsca, odbywają się w trybie cotygodniowym lub comiesięcznym (szczegółowe informacje na www ośrodków).

Tematyka warsztatów to m.in: techniki motywacji, zarządzanie czasem, savoir vivr’e, debaty i sztuki negocjacji, kształtowanie charakteru, sztuka prezentacji.

W ramach lektury i nauki przewidziany jest czas na pracę z tekstami związanymi z tematyką kursu.

Rozwój duchowy obejmuje rozważania duchowe prowadzone przez księdza lub lekturę fragmentów tekstów Papieży, klasyków duchowości skierowanych do młodzieży, związanych z kształtowaniem charakteru, pracą nad sobą etc. (dla niekatolików – czas na lekturę wybranych tekstów korespondujących z tematyką kursu). The Grade korzysta z opieki duszpasterskiej Opus Dei, Prałatury Kościoła katolickiego.

Coaching - spotkania jeden na jeden to podstawa programu. Każdy uczestnik korzysta ze spotkań jeden na jeden z coachem, który towarzyszy mu i wspiera go w rozwoju osobistym. Jest on jak trener, który uczy, motywuje i zachęca ucznia do wykorzystania w sobie tego, co najlepsze; rozszerza horyzonty, pomaga zarządzać czasem oraz wyznaczać a następnie realizować osobiste cele, które są ważne i praktyczne.

Sesje wyjazdowe

Co kilka miesięcy uczestnicy programu z całego kraju zbierają się w jednym z miast Polski na weekendowej sesji wyjazdowej.

Dodatkiem do programu są wyjazdy zagraniczne m.in. do Barcelony - IESE Bussines School, Wiednia – Birkbrunn Center, Pampeluny - University of Navarra.

Projekty

Uczestnicy zdobywają umiejętności przywódcze i pracy w zespole poprzez realizację projektów w trakcie roku szkolnego. Na program The Grade składa się wreszcie wakacyjny projekt społeczny: około 2-tygodniowe wyjazdy w lipcu lub sierpniu na wolontariat w Polsce lub za granicą, częściowo przygotowywane przez samych uczestników.

 

Wiedza Umiejętności Kompetencje

Po ukończeniu programu THE GRADE uczestnik:

 • zna ofertę szkół wyższych w kraju i za granicą,
 • przygotował się do rozpoczęcia studiów na wybranej przez siebie uczelni,
 • ma kontakt z liderami (m.in. biznesu, nauki, kultury, sportu) cieszącymi się autorytetem w Polsce i w swoim regionie,
 • skorzystał z co najmniej comiesięcznych indywidualnych spotkań z coachem, gdzie omówiono jak najlepiej sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobistemu,
 • zapoznał się z głównymi cechami właściwymi dla osób z charakterem,
 • przygotował się do procesu rekrutacyjnego do pracy oraz zostało to ocenione na warsztatach dotyczących procesu rekrutacyjnego,
 • brał udział w ocenie swoich predyspozycji zawodowych,
 • uczestniczył w warsztatach kompetencyjnych i w licznych działaniach na rzecz rozwoju kompetencji (sztuka prezentacji, savoir vivre, przygotowanie CV, debaty, pisanie esejów, szybkie czytanie, etc.),
 • uczestniczył w zajęciach na poziomie akademickim.

Kim jesteśmy ?

Jako trenerzy, uczymy, motywujemy i zachęcamy ucznia do wykorzystania w sobie tego, co najlepsze; rozszerzenia horyzontów, pomagamy zarządzać czasem oraz wyznaczać, a następnie realizować osobiste cele, które są ważne i praktyczne.

Coaching
95%
Tutoring
85%
Mentoring
75%